Faliyet Alanları

ÇEVRE POLİTİKALARI

Atıktan yaratılan değer!
Şirket faaliyet alanlarının temel amacı;
  • Çevreye ve insan sağlığına faydalı olmak.
  • Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uymak.
  • Çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunmak.
  • Sürdürülebilir temiz enerji üretmek.
  • Geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye kazandırmak.
  • Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak.
Biotrend Enerji; yenilikçi teknolojiler geliştirerek, atık yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor.

Faliyet Alanları

Türkiye genelinde; Biyokütle, Evsel Katı Atık Ayrıştırma, Gazlaştırma – Yakma ve ATY Üretimi, Biyometanizasyon, Atık Sahası İşletimi, Biyokütle Yakma Tesisi ve Atık Isı Tesisleri ile ilgili yatırımlarımızla faaliyetlerimizi sürdürüp bu alanlarda mühendislik, taahhüt ve danışmanlık hizmetlerini de sunmaktayız.