Buhar Satışı ve Seracılık

  • Ezine’de bulunan Biyokütle Santrali içinde bulunduğu OSB’nin talebine bağlı olarak OSB’nin kullanımı için buhar tedariği de yapacaktır.
  • Seracılık faaliyetlerinin önemli maliyetlerinden biri serayı ısıtma maliyetidir. Fosil yakıtlarla seraları ısıtmak yerine tesislerden çıkan atık enerji seraların ısıtılmasında kullanılarak entegre bir yapı kurulmaktadır.