Buhar Satışı ve Seracılık

Ezine’de bulunan Biyokütle Santrali içinde bulunduğu OSB’nin talebine bağlı olarak OSB’nin kullanımı için buhar tedariği de yapacaktır.

Seracılık faaliyetlerinin önemli maliyetlerinden biri serayı ısıtma maliyetidir. Fosil yakıtlarla seraları ısıtmak yerine tesislerden çıkan atık enerji seraların ısıtılmasında kullanılarak entegre bir yapı kurulmaktadır.