Karbon Sertifikası

Karbon sertifikası temini ile karbon ticareti faaliyetleri yapılabilmektedir.