TESİSLERİMİZ

Uşak

 • Atık kontrol ve kabul birimi – Kantar
 • Tekerlek yıkama ünitesi
 • Mekanik Ayırma Tesisi
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) (devam eden yatırım)
 • Organik Atık Kabul/Hazırlama ve ara depolama tesisi
 • Kuru Biyomethanizasyon tesisi
 • Susuzlaştırma Tesisi
 • Gaz depolama ve arıtma tesisi
 • Enerji Üretim Tesisi
 • Düzenli Depolama Tesisi
 • Sızıntı Suyu Paket Ön Arıtma Tesisi (devam eden yatırım)
 • İdari bina ve yardımcı tesisler