TESİSLERİMİZ

İnegöl - 2

  • Atık Kontrol ve Kabul Birimi – Kantar
  • Tekerlek Yıkama Ünitesi
  • Mekanik Ayırma Tesisi
  • Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi (ATY) (devam eden yatırım)
  • Organik Atık Kabul/Hazırlama ve Ara Depolama Tesisi
  • Kuru Biyomethanizasyon Tesisi
  • Susuzlaştırma Tesisi
  • Gaz Depolama ve Arıtma Tesisi
  • Enerji Üretim Tesisi
  • İdari bina ve yardımcı tesisler