Atık Yakıt Hazırlama ve Tedarik

Orman atıklarının ve zirai atıklarının toplanması ve biyokütle tesisinde kullanılması amacıyla hazırlanması işlemidir.