TESİSLERİMİZ

Sivas

  • Atık kontrol ve kabul birimi – Kantar
  • Tekerlek yıkama ünitesi
  • Mekanik Ayırma Tesisi
  • Gaz arıtma tesisi
  • Enerji Üretim Tesisi
  • Düzenli Depolama Tesisi
  • Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi
  • İdari bina ve yardımcı tesisler