TESİSLERİMİZ

Malatya Belediyesi Katı Atık Sahası

  • Kapıkaya Tesisi
  • Atık Kontrol ve Kabul Birimi – Kantar
  • Tekerlek Yıkama ÜnitesiMekanik Ayırma Tesisi
  • Gaz Arıtma Tesisi
  • Enerji Üretim Tesisi (Lisanslı ve Lisanssız)
  • Düzenli Depolama Tesisi
  • Sızımtı Suyu Arıtma Tesisi
  • İdari Bina ve Yardımcı Tesisler