TESİSLERİMİZ

Giresun

  • Atık kontrol ve kabul birimi – Kantar
  • Tekerlek Yıkama Ünitesi
  • Mekanik Ayırma Tesisi
  • Gaz Arıtma Tesisi
  • Enerji Üretim Tesisi
  • Düzenli Depolama Tesisi
  • Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi
  • İdari Bina ve Yardımcı Tesisler