TESİSLERİMİZ

Aydın - Çine

 • Yakıt kontrol ve kabul birimi – Kantar
 • Yakıt stok sahası (Kapalı stok sahası)
 • Yakıt besleme ünitesi
 • İleri itimli hareketli ızgaralı kazan ünitesi ve yardımcı ekipmanları
 • Buhar türbini ve yardımcı ekipmanları ünitesi
 • Generatör ve Güç elektroniği (Yerli Aksam)
 • Dizel jeneratör
 • OG Hücresi ve MCC odaları
 • Kontrol sistemleri odası
 • Trafo ve enerji nakil hatları
 • Saf su üretim tesisi ve laboratuvar
 • Yangın sistemi
 • Soğutma Kulesi Tesisi (WCT)
 • Düzenli kül cüruf depolama silosu
 • İdari bina, Ambar, Yemekhane ve atölye tesislerinden oluşmaktadır.