Sürdürülebilirlik

UN Global Compact Kadını Güçlendirme Prensipleri Sözleşmesi

UN Global Compact Kadını Güçlendirme Prensipleri Sözleşmesine İmza Attık

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren iş dünyası liderleri olarak, kadınlar ve erkekler arasında eşitliğin tesis edilmesi amacıyla: En geniş kapsamlı yetenek havuzunu oluşturmak; Şirketlerimizin rekabet becerisini arttırmak; Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik yükümlülüklerimizin gereğini yapabilmek; Şirketlerimiz bünyesinde, çalışanlarımıza, yurttaşlarımıza ve ailelerimize layık gördüğümüz toplumu yansıtan bir davranış modelini oluşturmak; Kadınlar ve erkekler, kız çocukları ve erkek çocukları için fırsatlar sağlayacak ekonomik ve sosyal koşulları teşvik etmek; ve Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için desteklerimizi beyan ediyoruz.