Planlanan Faaliyetler

Plastik İleri Dönüşüm

ileri_donusum

Plastik İleri Dönüşüm teknolojik, ekonomik ya da ekolojik nedenler ile mekanik olarak geri dönüştürülemeyen plastiklerin sürdürülebilir ham madde olarak döngüsel ekonomiye kazandırılması amacı ile az sayıda endüstriyel uygulamada yenilikçi plastik kirliliği çözümüdür. Biotrend atığa yüksek katma değer katma felsefesiyle hizalanmış, senelik 90 bin ton mekanik geri dönüştürülemeyen plastik atığı 55 bin ton sürdürülebilir plastik ham maddesine dönüştürme projesi için Honeywell UOP ile iyi niyet anlaşması imzalanmış olup, 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 24 Kasım 2023 tarihli ve 7885 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Şirketimizin bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi A.Ş. tarafından İzmir ilinde gerçekleştirilecek Nafta ikamesi geri dönüşümden piroliz yağı üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet teşviği verilmesine karar verilmiştir.