Planlanan Faaliyetler

Entegre Enerji Yönetimi

entegre_atik

Elektrik Depolama

Elektrik Depolama Sistemleri şebeke sorunları ve enerji piyasalarındaki arz ve talep ilişkileri nedeniyle yaşanabilecek kayıpların önüne geçmek için etkin teknik çözüm yöntemlerinden biridir. Biotrend elektrik depolama yatırımları ile ürettiği yenilenebilir enerjinin arzının sürekliliğinin sağlanması için her biri 50 MWe ve toplam 300 MWe kurulu güç kapasitesinde olacak 6 adet Müstakil Elektrik Depolama Tesisi Projesi için 26.10.2022 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunmuştur.

 

Güneş Elektriği Üretimi

Güneş Elektriği Üretimi Biotrend, biyogaz ve çöp gazından enerji üretimi yaptığı santrallerinde iç tüketim nedenli kayıpları en aza indirmek, kurulu gücünden en yüksek verimi almak için yenilenen yönetmelik kapsamında mevcut Biyokütle Enerji Santrallerini, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile hibritleştirme kararını aldı. GES yatırımlarının Aksaray ve Uşak tesislerinde 2023’te başlaması planlanmaktadır.

 

Isı Satışı:

Biotrend birleşik enerji santrallerinde elektrik ve ısı üretilmektedir. Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında mevcut durumda anaerobik fermantasyon üniteleri ve idari binaların ısıtılmasında kullanılan biyoısının, önümüzdeki dönemde kompost üretimi, seracılık gibi alanlarda değerlendirerek Şirket’in dikey entegrasyon stratejine uygun katkı sağlanması hedeflenmektedir.