Planlanan Faaliyetler

Entegre Enerji Yönetimi

entegre_atik

Güneş Elektriği Üretimi
Biotrend, biyogaz ve çöp gazından enerji üretimi yaptığı santrallerinde iç tüketim nedenli kayıpları en aza indirmek, kurulu gücünden en yüksek verimi almak için yenilenen yönetmelik kapsamında mevcut Biyokütle Enerji Santrallerini, Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile hibritleştirmek üzere 2023 yılında toplam 2 MW olumlu kapasite görüşü alınmıştır.

Isı Satışı
Biotrend birleşik enerji santrallerinde elektrik ve ısı üretilmektedir. Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında mevcut durumda anaerobik fermantasyon üniteleri, sera ve idari binaların ısıtılmasında kullanılan biyoısının, önümüzdeki dönemde kompost üretimi,  buhar satışı gibi alanlarda değerlendirerek Şirket’in dikey entegrasyon stratejisine uygun katkı sağlanması hedeflenmektedir. Şirket’in düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde kolaylaştırıcı olma hedefiyle hizalanmış, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde konumlanmaktadır. Tarım, ormancılık ve belediye atıklarından üretilmiş günlük 1.000 ton atıktan türetilmiş yakıtın (ATY) enerjiye dönüştürüleceği 30 MW kurulu güce sahip olacak Ezine Biyokütle Enerji Santrali’nin organize sanayi bölgesi firmalarına biyoelektriğin yanında sıcak su ve doymuş buhar olarak ısı satması da planlamaktadır. Bu satış ile Biotrend söz konusu firmaların Karbon Ayak İzi azaltımına etki edecek, ülkemizde önemli bir ilk başarılarak fark yaratılacaktır.