Mevcut Faaliyetler

Seracılık

sera-10

2023 yılında Sivas BES’in yanında 54 bin m2 arazi üzerinde, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla cam sera yatırımı tamamlanmıştır.  Sivas Serası’nda son teknolojiyle topraksız tarım teknikleri kullanarak, yılda yaklaşık 2.500 ton salkım domates üretilmesi hedeflenmektedir. İlk ürünlerin dikimi 2023 yılı son çeyreğinde gerçekleşmiştir. Sivas BES’de üretilen biyoısı serada kullanılacaktır. Biotrend Uşak ve inegöl Tesisleri başta olmak üzere diğer tesislerinde de sera yatırımlarını hayata geçirerek, birleşik enerji üretimi kaynaklı ısı potansiyelini ülke ekonomisine katkıya dönüştürmeyi, yerel kalkınmayı desteklemeyi ve sürdürülebilir tarımda da fayda yaratmayı hedeflemektedir.

Plastikler Piroliz Yöntemi ile İleri Dönüşüyor
Honeywell ile gerçekleştirilen yeni iş birliği sayesinde plastiklerin plastik ileri dönüşümü piroliz yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Kirlenme ve malzeme ayırma ve sınıflandırmadan kaynaklanan komplikasyonlarla sınırlandırılan mekanik geri dönüşümün aksine, plastik ileri dönüşüm, malzemenin yeniden yeni ürünlere dönüştürülebilmesi için orijinal kimyasal yapı taşlarına indirgendiği bir süreçtir. Biotrend’in, Ege Bölgesi’nde şu anda işletmesi devam eden İzmir Harmandalı ve Bergama tesislerinde, mevcut mekanik ayrıştırma bölümlerine yapılacak ilave mekanik ayırma üniteleri ile iki tesisten yılda 90 bin ton atık film plastik seçilecek ve proje alanına gönderilecektir. Proje alanında karışık atıktan ayrıştırılan plastik atıkların yeni kurulacak ön işlem tesislerinde; temizlenmesi, kırılması/ parçalanması, yıkanması ve yoğunlaştırılması sağlanacak; temizlenen ve hazırlanan homojen karışım Honeywell Piroliz ünitesine yılda 60.000 ton olarak beslenecek, buradan çıktı olarak 55.000 ton/yıl sürdürülebilir polimer ham maddesi elde edilecektir. Elde edilen ürünlerin, döngüsel ekonomiye katkı amacıyla maksimum fayda ile satılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Projenin yapılandırılmasına ilişkin Mühendislik, Tedarik ve Kurulum (EPC) şartları ile bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin devam eden proje finansman çalışmaları da göz önünde bulundurularak daha önce imzalanan protokoller çerçevesinde, projenin devamı için esas olan nihai sözleşme Honeywell UOP Limited ve Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi arasında imzalanmıştır.