Mevcut Faaliyetler

Karbon Ticareti

karbon_ticareti

Karbon Ticareti Karbon kredileri küresel karbon piyasası olarak bilinen mekanizmalar çerçevesinde işlem görür. Karbon Kredisi “1 ton C02 eşdeğeri sera gazı salım azaltımını belirtmek için kullanılan emisyon azaltımı birimi” olup, sahibine 1 ton C02 veya eşdeğeri sera gazı salım hakkı sağlayan, ticareti yapılabilir izin veya sertifikadır. Karbon Kredisi mekanizmaları ile sera gazı emisyon azaltan, çevresel ve sosyal fayda yaratan projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Atık yönetimi ve atıktan enerji üretimi faaliyetlerine ilişkin çevresel olumlu etkisinin üçüncü taraf bağımsız kurumlar tarafından yapılan denetimlerle belgelendiği karbon kredisi projelerine 2021 yılında Harmandalı, Balıkesir ve Uşak projeleriyle başlayan Biotrend, 2022 yılında da çabalarıyla tüm tesislerini kapsayacak şekilde ilerlemiştir. Buna göre Biotrend tarafından VERRA, GCC ve ICR sertifikasyon programları kapsamında 16 tesisi kapsayan sera gazı azaltma sertifikasyon projeleri gerçekleştirilmiştir. Biotrend, VERRA ve ICR standartları altında karbon varlığı sertifikasyon süreçleri için Mundo Verde Climate SA’dan danışmanlık hizmetleri temin edilmesine ve sertifikasyon süreçleri tamamlanan karbon varlıklarının Mundo Verde Climate SA aracılığıyla satışına ilişkin olarak 7 Ekim 2022 tarihli bir danışmanlık sözleşmesi akdedilmiştir. Mundo Verde Climate SA ile yapılan sözleşme kapsamında gönüllü piyasalarda karbon kredisi satışı gerçekleştiren Biotrend 2022 yılından 2023 yılının sonuna kadar toplamda 7,3 milyon USD gelir elde etmiştir. Mundo Verde Climate SA’nin değerlendirmesine göre Biotrend 2022 ve 2023 yıllarında yaklaşık 2,4 milyon ton karbondioksit salınımını engellemiştir. Biotrend’in önümüzdeki yıllar itibariyle her yıl yaklaşık 2-3 milyon ton aralığında karbon kredisi elde etme potansiyeli bulunmaktadır.