Mevcut Faaliyetler

Entegre Atık Yönetimi

entegre_enerji

Düzenli Depolama

Biotrend Entegre Atık Yönetimi tesislerine gelen belediye atıkları, atık tiplerine göre ilgili ünitelere yönlendirilerek işlenmektedir. Bu doğrultuda belediye atıkları mekanik ayrıştırma ve malzeme geri kazanım tesislerine, park bahçe atıkları kompost tesislerine, mekanik ayrıştırma sonrası biyoyakıt üretimine uygun atıklar anaerobik fermantasyon ünitelerine, enerji geri kazanımına uygun atıklar ise ATY tesislerine yönlendirilmektedir. Mevzuata uygun düzenli depolama sahalarına kabul edilebilen endüstriyel atıklar ve mekanik ayrıştırma sonrası malzeme ve enerji geri kazanımına uygun olmayan atıklar düzenli depolama sahalarına yönlendirilerek bertarafı sağlanmaktadır.

 

Yakıt Üretimi

 

Biyogaz

Belediye atıklarının, Biotrend mekanik ayrıştırma ve malzeme geri kazanım tesislerinde işlenmesiyle ayrılan organik atıkların, konveyör vasıtası ile anaerobik fermantasyon ünitelerine aktarılmasıyla biyogaz üretimi başlamaktadır. Yaklaşık 28 günlük bir süreçte organik atıklar termofilik ortamda yatay olarak karıştırılarak biyogaz üretimi tamamlanmaktadır. Süreç sonunda üretilen biyogaz, biyogaz balonunda depolanmaktadır. Biyogaz enerji üretimi öncesinde gaz şartlandırma ünitesine yönlendirilerek, içerisindeki nem, hidrojen sülfür ve katı partiküllerden arındırılmaktadır. Gaz motorlarında biyogazdan elektrik ve ısı üretilmektedir. Üretilen biyoelektrik şebekeye sunulurken, biyoısı ise anaerobik fermantasyon ünitelerinin biyogaz üretim sürecinde değerlendirilerek tesiste enerji verimliliği sağlanmaktadır.

Biotrend; Bergama, Malatya, Uşak, İnegöl Entegre Atık Yönetimi tesislerinde toplam 10 anaerobik fermantasyon ünitesi ile biyogaz üretimi yapmaktadır.

 

Çöp Gazı

Belediye atıklarının düzenli depolama faaliyetleri kapsamında sahaya kabulü sonrasında zamanla anaerobik fermantasyon süreci ile metan gazınca zengin çöp gazı oluşmaktadır. Çevre kirliliği ve iklim değişikliği için zararlı sera gazı içeren çöp gazının enerji üretiminde kullanılarak çevresel ve ekonomik fayda sağlanması amacıyla düzenli depolama sahasında çöp gazı etkin ve verimli toplanarak gaz şartlandırma süreci sonrasında enerji üretiminde kullanılmaktadır.

 

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)

Biyomek Biyokütle Enerji Santrali’nin katı yakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla Ulubey Katı Yakıt Hazırlama Tesisi’nde tarım ve ormancılık atıklarından, santralin enerji üretim prosesine teknik uygun formülasyonu yapılan ATY üretilmektedir. Ulubey Katı Yakıt Hazırlama Tesisi’ne buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, pamuk, şekerpancarı üretimi sonucunda oluşan tarım atıkları kabul edilmektedir. Böylece tarım atıklarının ekonomik değere dönüşmesi sağlanarak çiftçilere destek olunurken, biyokütle enerji santralinde yerli-yenilenebilir kaynaklardan insan ve doğa dostu enerji üretimi gerçekleştirilmektedir.

 

Kompost Üretimi

Biotrend kompost üretimi faaliyetleri ile belediyelerin park ve bahçe atıklarından elde edilen kompostun tekrar çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulamalarında kullanılarak değerlendirilmesini hedeflemektedir. Bu doğrultuda kompost üretimi süreci, belediyeler tarafından toplanan park ve bahçe atıklarının fiziksel boyutlandırmaya ve harmanlamaya tabi tutulması, sonrasında ham madde tipine göre işlenerek kompost son ürünü elde edilmesini kapsamaktadır. Harmandalı, Bergama ve Balıkesir tesislerinde yatırımların 2024’te başlaması öngörülmektedir.

 

Mekanik Ayrıştırma ve Malzeme Geri Kazanımı

Mekanik ayrıştırma ve malzeme geri kazanım faaliyetleri, belediye atıklarının mekanik ön işleme tabi tutularak yakıt üretimi ve malzeme geri kazanımına uygun hale getirilmesini kapsamaktadır. Belediye atıkları işlenerek ayrıştırma kabinlerinde plastik ve manyetik ayırıcılar ile metaller geri kazanılarak, döngüsel ham madde elde edilmekte, organik kısım biyoyakıt üretimine, enerji kazanımına uygun kısım ise Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretimine ham madde olarak yönlendirilmektedir. Döngüsel ham maddeler geri dönüştürülmüş plastik ve metal üretiminde işlenmeye arz edilirken, biyodöngüsel ham maddeler biyogaz, çöp gazı üretimine sevk edilmektedir.

Biotrend, 8 Entegre Atık Yönetimi Tesisinde yürüttüğü mekanik ayrıştırma ve malzeme geri kazanımı faaliyetleri ile günde ortalama 6 bin ton atığı işlemektedir.