Mevcut Faaliyetler

Enerji Üretimi

enerji_uretimi

Çöp gazından enerji üretim süreci:

  1. Düzenli depolama faaliyetleri kapsamında belediye atıklarının sahaya kabulü
  2. Anaerobik fermantasyon süreciyle çöp gazı üretimi
  3. Toplanan gazın gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi

 

Biyogazdan enerji üretim süreci:

  1. Kaynağında ayrı toplanmış veya mekanik ayrıştırma ile elde edilmiş organik atıkların anaerobik fermantasyon ünitelerine alınması
  2. Anaerobik fermantasyon süreci ile biyogaz üretimi
  3. Gaz motorlarında biyogaz kullanılarak elektrik ve ısı üretimi

 

Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY)

ATY’den Enerji Üretim Süreci

  1. Tarım ve ormancılık yakıt hazırlama sahasında depolanması
  2. Reçeteye uygun hazırlanan ATY’nin kazana beslenmesi ve yakılması
  3. Kazandan elde edilen uygun basınç, sıcaklık ve tonajda buharın, türbini beslemesi
  4. Türbin ve jeneratör ile elektrik ve ısı üretimi