YÖNETİM KURULU - PROF. DR. HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL

PROF. DR. HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hanife Öztürk Akkartal, 1964 yılında Biga’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olmuş ve Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma
görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra, 1989-1991 yıllarında DAAD (Deutscher
Akademischer Austauschdienst) burslusu; 2005-2006 yıllarında Alexander von Humboldt
burslusu olarak Almanya’da akademik çalışmalarda bulunmuştur. İstanbul Kültür Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam
eden Akkartal, aynı zamanda İstanbul Barosu ve Köln Barosu’nda kayıtlı avukat olup; ulusal
ve uluslararası uyuşmazlıklarda hakem ve bilirkişi olarak görev almaktadır.