YÖNETİM KURULU - PROF. DR. HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL

PROF. DR. HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Hanife Öztürk Akkartal, 1964 yılında Biga’da doğmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun olmuş ve Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra, 1989-1991 yıllarında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) burslusu; 2005-2006 yıllarında Alexander von Humboldt burslusu olarak Almanya’da akademik çalışmalarda bulunmuştur. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam eden Akkartal, aynı zamanda İstanbul Barosu ve Köln Barosu’nda kayıtlı avukat olup; ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklarda hakem (ICC, ISTAC) ve bilirkişi olarak görev almaktadır.