Çöp Gaz Faaliyetleri

Atıkların düzenli katı atık depolama alanına alınması

Alınan bu atıklardan çöp gazın oluşumu

Depolama alanı içerisinde gaz toplanması

Toplanan gazın gaz motorlarında yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi