Atık Ayırma Faaliyetleri

Atık ayırma tesisine gelen atıklar tartıldıktan sonra geri dönüştürülebilir atıklar (cam, plastik, pet şişe, teneke, naylon vb.) diğer atıklardan ayrılırlar.