Sürdürülebilirlik

Çevre

Biyokütlenin Enerji Yolculuğu Çalıştayı Aydın Çine Tesisimizde Gerçekleşti

BİOTREND-YATAY

Aydın Çine Tesisimiz, Biyokütlenin Enerji Yolculuğu Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. Çalıştay "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyüme Yolunda Kalkınmasını Desteklemek Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi" doğrultusunda gerçekleşti. Çalıştayda tarımsal sanayi sektöründe modern biyoenerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, politika ve çerçeve programlarının düzenlenmesi, tarımsal atıkların ekonomiye kazandırılması gibi konular üzerine çalışmalar yapıldı.