Biotrend Gelişmeler

2023 Gelişmeleri


2023 3.Çeyrek Yapılan İyileştirmeler

Biotrend olarak bu dönemde, stratejilerimiz ve kurumsal yönetişim kapsamında organizasyonel yapılanma süreci çalışmalarına, tesislerin kapasite kullanım oranlarını arttırmak için planlamalara, sürdürülebilirlik çalışmalarına, dijitalleşme ve dönüşüm altyapı çalışmalarımıza, Honeywell Projesinin hayata geçirilmesi kapsamındaki çalışmalara son hızla ve yeni hedeflerle devam ediyoruz.

Kredi Derecelendirme Notu

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, “Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.” ‘nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu “A+ (tr)” olarak teyit edilmiştir.

Honeywell iş birliği ile Plastik Atık Kimyasal İleri Dönüşüm Tesisi kuruluşu

Mart 2023’te Honeywell grubu şirketlerinden UOP LLC ile Lisans, Garanti ve Ekipman Tedarik Sözleşmesi konularında iyi niyet anlaşması imzaladık. Planlanan yatırımımıza yönelik olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından proje bazlı teşvik sistemi kapsamında başvuru daveti aldık. Proje ile ilgili çalışmalar devam ediyoruz.

Seracılık Faaliyeti Kapsamında İlk Domates Fidesi Ekimlerini Gerçekleştirdik

2022 yılında Sivas BES’in yanında 54 bin m2 arazi üzerinde, örtü altı tarım faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla yatırımı tamamlanan Sivas Serasında ilk domates fidesi ekimleri gerçekleştirdik. Sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında tesislerimizde kapasite artışları ve yeni yatırımlara devam ediyoruz. Ezine Biyokütle tesisinde gerçekleştirilen kapasite artışı ile 114,179 MWe kurulu güce ulaştık

Karbon Kredisi Satışları & Sürdürülebilirlik Çalışmalarımız

2022 yılı son çeyrekte 5 milyon USD, 2023 yılı ilk 9 ayında 2,3 milyon USD (2023 3Ç’de 300 bin USD) karbon kredisi geliri elde ettik.

2022 Gelişmeleri


Tesislerin kapasite artışında önemli ilerleme

Biotrend, sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında 2022’de Uşak, Bergama ve İnegöl Entegre Katı Atık Yönetim Tesisleri’nde gerçekleştirdiği iyileştirmeler ile önemli kurulu güç artışları gerçekleştirmiştir. Üç tesiste gerçekleştirilen artışlar ile toplam kurulu güç 99,2 MWe olmuştur.

 

Honeywell iş birliği ile Plastik Atık Kimyasal İleri Dönüşüm Tesisi kuruluyor

Biotrend, ekonomik değeri olmayan mevcut durumda mekanik geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılamayan plastik atıkları sürdürülebilir ham madde olarak ekonomiye kazandıracak, mevcut mekanik ayrıştırma ve malzeme geri kazanım tesislerinin verimliliğini artıracak, Türkiye’de ve dünyada öncü Plastik Atık Kimyasal İleri Dönüşüm tesisini kurmak için çalışmalara başlamıştır. Honeywell UOP’nin UpCycle teknolojisinin kullanılacağı tesiste senelik 60 bin ton plastik atığın, sürdürülebilir ham maddeye dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Eş zamanlı olarak Şirket, ileri dönüşüm teknolojileri ile plastik atıkların geri kazanımı ve iç tüketim amaçlı yenilenebilir enerji santralleri kurulumu faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla “Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Sanayi Anonim Şirketi”ni kurmuştur.

 

Mundo Verde ile imzalanan Karbon Sözleşmesi

Ekim ayında Şirket’in VERRA ve ICR standartları altında karbon varlığı sertifikasyon süreçlerinde İsviçre merkezli Mundo Verde’den VERRA ve ICR projelerine ilişkin danışmanlık hizmetlerini ve VERRA projelerine ait 4 milyon ton karbon kredisinin satışını kapsayan danışmanlık hizmeti almak üzere sözleşme imzalanmıştır.

 

Elektrik Depolama için EPDK’ya başvuru

Şirket’in hakim ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş., iştiraki Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’ni devralarak Doğan Kent’in mevcutta yürütmüş olduğu elektrik ticaret faaliyetlerine ilave olarak toplamda 300 MWe, her biri 50 MWe kurulu güç kapasitesinde olacak şekilde projelendirilmiş, 6 adet Müstakil Elektrik Depolama Tesisi Projesi için 26.10.2022 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na başvuruda bulunulmuştur.

 

Sürdürülebilir Kira Sertifikası İhracı için çalışmalara başlanmıştır.

Şirket’in 31.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararınca, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla Şirket’in fon kullanıcısı/ kaynak kuruluş olarak yer alacağı ve ihraççı kuruluş olarak Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 500 milyon TL ihraç tavan tutarlı, Sürdürülebilir Kira Sertifikası ihracı için SPK’ya başvuru yapılmıştır.

 

Yönetim Kurulu’nda %33 kadın oranına ulaşılmış ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerine imzacı olunmuştur.

Şirket, hazırladığı “Biotrend Sosyal Kapsayıcılık ve Cinsiyet Eşitliği Aksiyon Planı” doğrultusunda Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensiplerine imzacı olmuştur. Yönetim Kurulu’nda bağımsız kadın üye sayısını üçe çıkartarak, Yönetim Kurulu’nda %33 kadın oranına ulaşılmış ve dönüşüme Yönetim Kurulu’ndan başlanmıştır.

 

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü UNIDO Raporu’ndaki tek Türk şirketi

Biotrend, “atıktan yaratılan değer” mottosuyla başarılarına bir yenisini daha eklemiştir. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü UNIDO Raporu’nda Türkiye’den örnek gösterilen tek Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşayan Biotrend’in, Aydın Çine’de bulunan tesisi, tarım ve ormancılık atıklarından biyoelektrik üreten elektrik üreten tesisi pilot tesisi olarak seçilmiştir. Böylece Biotrend, 2018 yılında Türkiye’nin biyoenerji pazarını daha da büyütmek amacıyla UNIDO ile imzaladığı beş yıllık kalkınma programına büyük katkı sağlamıştır.

 

Sürdürülebilirlik Ofisi kurulmuş ve Biotrend İklim Finansmanı Hızlandırma Programı’na seçilmiştir.

Biotrend, tüm paydaşlarıyla olan iletişimini kuvvetlendirmek ve çevresel, sosyal, yönetişimsel sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek adına 2022 Nisan ayında Sürdürülebilirlik Ofisi kurmuştur. Çevresel sürdürülebilirlik yönetimi için en iyi atık, su, enerji ve kaynak yönetimini gerçekleştirme hedefiyle performans göstergeleri belirlenmiş süreç ve teknoloji odaklı sürekli iyileştirme yapısının kurulması için çalışmalara başlamıştır. Sosyal alanda ise “Yetenek Yönetimi ve Çalışan Refahı” ile “Yerel Sosyoekonomik Kalkınma” temel alınarak, ilgili sosyal performans göstergeleri belirlenmiştir. Biotrend, 2023 yılını baz yıl alarak önümüzdeki senelerde belirlenen kriterlere göre performansını ölçümleyerek, sürdürülebilirlik performansını artırmayı hedeflemektedir.

Biotrend’in çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki çalışmaları ile performans göstergelerini tüm paydaşları ile şeffaf bir şekilde paylaşma prensibi ve hedefi doğrultusunda 2022 yılında ilk kez, Carbon Disclosure Project soru seti cevaplanmıştır. Biotrend, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve Kurumsal Yönetim Endeksi’ne katılım için çalışmalar yapmaya devam etmektedir. Şirket, sürdürülebilirlik performansını periyodik şekilde arttıracağı ve ilgili raporlamalarla paydaşları ile sürekli iletişim kuracağı bir yolculuğa başlamıştır.